Τρίτη, 24 Ιουλίου 2012

Εμπορικοί Αντιπρόσωποι- Συνεργάτες

Απο τον όμιλο επενδύσεων και συμμετοχών ΜΠΙΜΠΑΣ ΑΒΕΕ  “Φωτοβολταϊκά και Αιολικά Πάρκα”  ζητούνται  εμπορικοί αντιπρόσωποι,  συνεργάτες  και  πωλητές  για  την  προώθηση του προγράμματος  HELIOS-HELLAS 2   σε  Ελλάδα, Κύπρο  και Η.Π.Α.